Pavol Smutný

Mr. Pavol Smutny

"Život je dar. Pre mňa je o to vzácnejší, že už v kolíske, pri šume lístia v poli, som z diaľky počúval cengot zvoncov oviec a prekrásny zvuk fujary, ktorá sa zrodila tu kde ja.
Preto vďaka stvoriteľovi, že máme takéto drevo a fujary robím s pomocou božou a ku jeho sláve. Pánboh stvoril svet na to aby bol život na zemi šťastný, preto čokoľvek činíte robte to v mene pána a na jeho slávu ako vďaka za to, že sme tu."

return to homepage www.fujara.sk contact info, e-mail and more how to order, shipment, warranty and return policy read the opinions of others and share yours, highlights learn how to play fujara Links to some other sites /fujara, didgeridoo, music.../ read how to build fujara listen to available audio samples everything about fujara
späť na prvý stránku

Majstri fujaráši:

Cenníky nástrojov:

Aj výroba takéhoto nádherného nástroja začína
neopracovaným drevom:

&

Fujara #1 from Mr. Smutny Fujara #1 from Mr. Smutny Fujara #2 from Mr. Smutny Fujara #2 from Mr. Smutny

pozrite si výsledok trpezlivého úsilia výrobcu Paľka Smutného

"Fujaru ladím srdcom a ona aj potom hojí a znamená pokoj a skrášľuje svet a tak to chcel pán a ja tiež. A zo všetkých rozmerov je najdôležitejší rozmer výrobcu."

Audio ukážky

krásne vyzdobená fujara č. 1
krásne vyzdobená fujara č. 2
fujara z jaseňového dreva
malá fujarka - 125 cm

Každá fujara je ocenená individuálne, v závislosti od veľkosti, zdobenia a výslednej zvukovej kvality. Aktuálnu cenovú ponuku Vám možeme zaslať emailom: sulik@fujara.sk, alebo telefonicky:
033-744 8482, 0911-226 999.

Často kladené otázky:

Ako objednať?