Dušan Holík

Od svojich desiatich rokov hrával v rôznych folklórnych súboroch a absolvoval množstvo vystúpení doma aj v zahraničí. Po ukončení konzervatória v odbore dychových nástrojov, sa okrem výučby hry na slovenské ľudové nástroje, venuje aj ich výrobe čo do dnešného dňa už je vyše 20 rokov.
Základy hry a výroby získal od svojho otca a starého otca. Ďalšie skúsenosti nadobúdal spoluprácou s najznámejšími interprétmi a výrobcami hudobných nástrojov na Slovensku.

return to homepage www.fujara.sk contact info, e-mail and more how to order, shipment, warranty and return policy read the opinions of others and share yours, highlights learn how to play fujara Links to some other sites /fujara, didgeridoo, music.../ read how to build fujara listen to available audio samples everything about fujara
späť na prvý stránku

Majstri fujaráši:

Cenníky nástrojov:

Kombináciou svojich skúseností, hudobného telentu a vynaliezavosti sa mu podarilo vytvoriť kompletnú píšťalkovú muziku, ktorá je prvá svojho druhu na SLovensku.
Okrem množstva vyrobených nástrojov (vyše 20 rokov), napísal aj rozsiahly notový materiál pre výuku hry na fujare a píšťalke v ktorom zúročil svoje dlhoročné pedagogické skúsenosti.

Dušan Holík Vám vyrobí fujaru podľa Vašich predstáv:

Čas dodania: 1 mesiac

Objednajte si fujaru či píšťalku od Dušana Holíka:

Zajednajte si fujaru cez e-mail: sulik@fujara.sk ,
alebo cez telefón: 033-744 8482, 0911-226 999.

Aktuálne cenníky:

Často kladené otázky:

Každá fujara je ocenená individuálne, v závislosti od veľkosti, zdobenia a výslednej zvukovej kvality.

Ako objednať?


Audio ukážky:

Vypočujte si audio ukážky hrané Dušanom Holíkom na fujarách jeho výroby:

Vypočujte si audio ukážky hrané Dušanom Holíkom na píšťalkách vlastnej výroby: