Pavol Bielčik

Pavel Bielčik sa narodil roku 1939 a v jeho rodine sa doma od detstva hrávalo na píšťalkách. K fujare ho priviedol už nebohý Juraj Kubinec z Utekáča, ktorý sa narodil v roku 1890 a celý svoj život (96 rokov) prežil na lazoch v lese. Dodnes maľovaný obrázok pána Kubinca s vlastnoručne vyrobenou fujarou visí v jeho dielni. Ukázal mu, ako sa testuje drevo, ako sa fujara ladí.

"Hra na fujare je pre mňa radosťou a jej hlas je pre mňa krásny. Podľa toho, či som smutný alebo veselý, hrám smutné alebo veselé piesne. Čím viac drevo chytám, tým viac sa s ním zoznamujem. Lúčiť sa s fujarou je rovnako ťažké ako lúčiť sa s najlepším priateľom. Človek musí mať túto robotu rád a robiť ju z lásky, nie pre peniaze."

return to homepage www.fujara.sk contact info, e-mail and more how to order, shipment, warranty and return policy read the opinions of others and share yours, highlights learn how to play fujara Links to some other sites /fujara, didgeridoo, music.../ read how to build fujara listen to available audio samples everything about fujara
späť na prvý stránku

Majstri fujaráši:

Cenníky nástrojov:

Od roku 1970 pôsobil ako člen folklórneho súboru a so svojou hrou na fujarách či píšťalkách vystupoval v Maďarsku, Poľsku, susedných Čechách, Francúzsku či Nemecku. Počas pôsobenia na folklórnej scéne bol ocenený mnohými diplomami a certifikátmi, a to nielen za výrobu fujár a píšťaliek, ale aj za hru na nich.

Doteraz vyrobil 400 fujár rôzneho ladenia (z toho 80 malých fujariek), 1000 píšťaliek a 60 dvojačiek. V roku 1974 vyrobil dvojitú fujaru z jedného kusa dreva (javor), a to ako prvú svojho druhu v dejinách. V súčasnosti je umiestnená v Moskovskom múzeu.

Fujary a píšťalky robí tradičným spôsobom - ručne a používa iba tradičné nástroje.
Pán Bielčik hovorí o svojom koníčku - výrobe a zdobení fujary, ale aj o svojich učiteľoch a podporovateľoch s láskou a úctou. Do výroby fujary, zdobenia a ladenia kladie celé svoje srdce a životné skúsenosti.

Ako sa robí typická fujara z Podpoľania ?

Typická fujara je vyzdobená prírodnými motívmi ako výjavy z valšského života alebo kvety z lazov. Vzory sa vyrezávajú nožíkom a vyleptávajú kyselinou dusičnou. Povrchová úprava sa robí politurovaním prírodným lakom - šelakom. Aby sa dosiahol výsledný krásny efekt, šelak sa nanáša vo viacerých vrstvách a každá vrstva sa vyleští.

Ako objednať?

Každá fujara je ocenená individuálne, v závislosti od veľkosti, zdobenia a výslednej zvukovej kvality. Aktuálnu cenovú ponuku Vám možeme zaslať emailom: sulik@fujara.sk, alebo aj telefonicky: 033-744 8482, 0911-226999.

Často kladené otázky: