Cenník vybraných fujár
- fujary sú k dispozícii ihneď-
Skladom v Dolnom Trhovišti, okr. Hlohovec

Jedinečná možnosť priamo si porovnať fujary od tých najlepších majstrov fujarášov:

Príďte si k nám vybrať niektorú z vyše 40 fujár, od najlepších výrobcov v každej cenovej kategórii. Každá fujara bola vyberaná osobne, s dôrazom na kvalitu, a následne zaradená do príslušnej zvukovej kategórie.

U nás sa nemôžete pomýliť: Všetky ceny vybraných (nie všetkých) fujár uvádzame pre lepšiu orientáciu, v týchto zvukových kategóriách:
»dobrá« »veľmi dobrá« »výborná«
»koncertná«

Nástroje si môžete objednať:

  • email: sulik@fujara.sk
  • pevná linka / fax : 033-744 8482
  • mobil: 0911-226 999
  • osobne u nás - prosím dohodnite si termín návštevy dopredu

» Cenník fujár - na objednávku
» Cenník píšťaliek - koncovky, 6-dierkové, dvojačky

späť na východziu stránku
Webmastri & copyright

Zvuková kategória: výborná

Výborne hrajúce fujary, vhodné na profesionálne, ale aj amatérske hranie.
Výborný zvuk + bohatý rozfuk + ľahko hrateľné.

Tradičné fujary - z jedného kusa dreva

Vyrezávané fujary z jedného kusa dreva (výborné):

Ladenie Rozmer Poznámky Cena EUR
F 100 cm do hneda morená vyrezávaná fujara € 130
D 120 cm do hneda morená vyrezávaná fujara € 160

Kyselinou vypaľované fujary z jedného kusa dreva (výborné):

Ladenie Rozmer Poznámky Cena EUR
F 190 cm tradičný podpoliansky ornament € 465

Skladacie fujary - z 2 alebo 3 častí

Vyrezávané fujary - skladacie (výborné):

Ladenie Rozmer Poznámky Cena EUR
D 120 cm skladacia vyrezávaná fujara z 2 častí, baza € 180
C 130 cm skladacia vyrezávaná fujara z 2 častí, baza € 230

Zvuková kategória: koncertná

Najlepšie hrajúce fujary na Slovensku !
To najlepšie z výborných - lepšie a ľahšie hrateľné fujary už jednoducho nie sú...
Do tejto kategórie zaraďujeme len fujary ladenia:
A (150cm), As (160cm), G (170cm), Fis (180cm), F (190cm)

Tradičné fujary - z jedného kusa dreva

Vyrezávané fujary z jedného kusa dreva (výborné):

Ladenie Rozmer Poznámky Cena EUR
A 150 cm Gaštanovo hnedá fujara - reliéfna rezba € 390

Kyselinou vypaľované fujary z jedného kusa dreva (koncertné):

Ladenie Rozmer Poznámky Cena EUR
As 160 cm detailný podpoliansky ornament € 399
G 170 cm detailný kvetový ornament € 445
G 170 cm detailný kvetový ornament € 445
G 170 cm detailný kvetový ornament € 445
       

Skladacie fujary - z 2 alebo 3 kusov :

Prírodne morené fujary - skladacie (koncertné, výborné ladenie) :

Ladenie Rozmer Poznámky Cena EUR
A 150 cm 2-dielna fujara z prírodne tvarovaného bazového dreva € 285
G 170 cm 2-dielna fujara z prírodne tvarovaného bazového dreva € 305
G 170 cm 3-dielna fujara z prírodne tvarovaného bazového dreva € 305
G 170 cm 3-dielna sústružená fujara z javora € 269
G 170 cm 2-dielna sústružená fujara z javora - dolaďovacia € 320

Vyrezávané fujary - skladacie (koncertné, výborné ladenie) :

Ladenie Rozmer Poznámky Cena EUR
A 150 cm 2-dielna sústružená fujara z javora - dolaďovacia € 365
Ais 160 cm 2-dielna fujara z prírodne tvarovanej bazy - dolaďovacia € 415
G 170 cm 2-dielna sústružená fujara z javora € 385
G 170 cm 2-dielna sústružená fujara z javora € 385
G 170 cm 3-dielna sústružená fujara z javora € 385
G 170 cm 2-dielna fujara z prírodne tvarovaného bazového dreva € 425
G 170 cm 2-dielna fujara z bazy, reliéfny rez - dolaďovacia € 470
       

... a mnoho ďalších fujár je neustále na výber u nás:

Folkart Slovakia - Výroba ľudových hudobných nástrojov z dreva

Šulík Ján
Dolné Trhovište 17
920 61 okres Hlohovec

V prípade že ste si z našej momentálnej ponuky nevybrali, môžete si
zajednať fujaru či píšťalku na objednávku:

» Cenník fujár - na objednávku «
» Cenník píšťaliek - koncovky, 6-dierkové, dvojačky «

Folkart Slovakia - O nás